Main Menu

Highlights

WEDDING HIGHLIGHTS of Cam Lai & Trung Kien by LOFWI Production

Groom: Trung Kien, Bride: Cam Lai
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

WEDDING HIGHLIGHTS of Phuong Uyen & Ngoc Thanh by LOFWI Production

Groom: Ngoc Thanh, Bride: Phuong Uyen
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

WEDDING HIGHLIGHTS of Nhu Hoa & Duy Phuong by LOFWI Production

Groom: Duy Phuong, Bride: Nhu Hoa
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

1st Birthday Party Highlights of THO

Phóng sự tiệc thôi nôi bé Thỏ
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

1st Birthday Party Highlights of LEO&LIAM

Phóng sự tiệc thôi nôi bé Leo&Liam
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

WEDDING HIGHLIGHTS of Tuan & Anh by LOFWI Production

Groom: Tuan, Bride: Hoang Anh
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

1st Birthday Party Highlights of SUMO

Phóng sự tiệc thôi nôi bé Sumo
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

1st Birthday Party Highlights of ZOOM

Phóng sự tiệc thôi nôi bé Zoom
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

WEDDING HIGHLIGHTS of Tai & Loan by LOFWI Production

Groom: Vu Tai, Bride: Huong Loan
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

WEDDING HIGHLIGHTS of Hao & Thao by LOFWI Production

Groom: Chi Hao, Bride: Thuan Thao
a Henry Huy film
LOFWI production
D.O.P by D-Snake
www.HenryHuy.com

WEDDING HIGHLIGHTS of Vu & Tu by LOFWI Production

Groom: Hoang Vu, Bride: Uyen Tu
a Henry Huy film
LOFWI production
D.O.P by D-Snake
www.HenryHuy.com

WEDDING HIGHLIGHTS of Tadashi & Minnie by LOFWI Production

Groom: Tadashi, Bride: Minnie
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

WEDDING HIGHLIGHTS of Toan & Nguyen by LOFWI Production

Groom: Toan, Bride: Nguyen
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

BIRTHDAY HIGHLIGHTS Jenni 1st Birthday by LOFWI Production

Baby: Jenni
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com

WEDDING HIGHLIGHTS of Phong & Miko by LOFWI Production

Groom: Phong Nguyen, Bride: Miko Nguyen
a Henry Huy film
LOFWI production
www.HenryHuy.com